български
   За нас > Програми > Обучение > Германия
Обучение  
Великобритания  
САЩ  
Австралия  
Нова Зеландия  
Ирландия  
Германия  
Бригади  
Au Pair  
     
 
НЕМСКИ МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Немският международен университет ( International University in Germany- IUG) се намира в гр. Брухзал, северно от Карлсруе. Университетът осигурява обучение на студенти по бакалавърски и магистърски прoграми по следните специалности- Бизнес администрация, Комуникация и Информационни технологии. Срокът за обучение е от година и половина до три години. По време на обучението на студентите са набляга на практиката, което им осигурява успешен старт в бъдещата кариера.