български
   За нас > Програми > Бригади > Швейцария
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Програма за селскостопанска практика в Швейцария
Програмата осигурява практика за студенти или младежи, завършили преди не повече от 2 години, селскостопански специалности. Практиката е с продължителност 4 месеца във ферми за отглеждане на плодове и зеленчуци, животни и др. Началото е на 1 май, а краят – на 31 август. Практикантите трябва да спазват установените за престоя им срокове и не могат да пребивават в Швейцария след приключването на практиката там. Пътуването и в двете посоки е задължително със самолет

Кой може да кандидатства за работа по тази програма?

Какви са условията на работа?

Къде ще живея?

Къде ще живея?

Ще имам ли ваканции?

Като легален работник дължа ли данъци в Швейцария?

Мога ли да участвам няколко пъти?

Мога ли да си възстановя удържаните за пенсионно осигуряване данъци?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?

Когато работната ми карта е готова, какви документи ми трябват за виза?Кой може да кандидатства за работа по тази програма?

За да кандидатствате по програмата, трябва:

 • да сте на възраст между 18 и 30 години
 • да сте студент редовно обучение от селскостопанска специалност или да сте завършили средно или висше образование в същата област /до 2г. след завършването към момента на кандидатстване/
 • да имате добри познания по немски език
 • да притежавате валидна шофьорска книжка /категория за трактор е предимство/
 • да не сте били преди това на подобна практика в Швейцария

    нагоре


Какви са условията на работа?

Швейцария е разделена на 26 кантона. В много отношения всеки кантон има собствени правила. Пробен срок. Пробният срок е 1 месец и започва с пристигането на работното място. По време на пробния срок трудовото правоотношение може да се прекрати от всяка от страните с предизвестие от 7 дни. Работното време е с различна продължителност в различните кантони и варира между 50 и 60 работни часа на седмица. При нужда практикантът трябва да работи извънредно. Това се компенсира чрез увеличено свободно време, по-големи отпуски или съответното възнаграждение + 25% допълнително. Подробности за всеки кантон са дадени в таблицата по-долу:

КантонРаботно времеРаботни дниПочивни дниСвободно време
AG 10 ч/ден 5 3/4 1.92 6 д/м, от тях най-малко 1 ден в неделя
AI

11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 1/2 1.83 6 д/м, от тях най-малко 1 ден в неделя
AR

11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 3/4 1.92 1 д/седм. + 1 д/м., от тях най-малко 1 ден в неделя
BE 55 ч/семд средно за лятото и зимата 5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 1 ден в неделя
BL

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 50 ч/семд

6 2 1 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
BS

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 50 ч/семд

6 2 1 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
FR

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 52.5 ч/семд
Ако договорът е по-кратък от 1г. – 55 ч/семд

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 1 ден в неделя
GE

49 ч/седм.
Макс. 9 ч/ден дек./ян./февр.

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 1 ден в неделя
GL

11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

6 2 1 д/седм., , от тях най-малко 1 неделя в месеца
GR

11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 1/2 1.83 6 д/м, 1 ден в неделя
JU

По време на жътва: 55 ч/седм., макс. 60 ч/седм.
11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
LU 10 ч/ден 5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
NE

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 50 ч/семд
11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
NW 57 ч/семд 5 3/4 1.92 5 д/м., от тях най-малко 2 дни в неделя
OW 11 ч/ден лято
10 ч/ден зима
6 2 1 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
SG 11 ч/ден лято
10 ч/ден зима
5 3/4 1.92 1 д/седм., + 1 ден на месецот тях най-малко 1 ден в неделя
SH 11 ч/ден лято
10 ч/ден зима
5 3/4 1.92 1 д/седм., + 1 ден на месецот тях най-малко 1 ден в неделя
SO

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 50 ч/семд
11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

6 2 1 д/седм., от тях най-малко 1 неделя в месеца
SZ 10 ч/ден 5 1/2 1.83 6 д/м, 2 дена в неделя
TG 11 ч/ден лято
10 ч/ден зима
5 3/4 1.92 1 д/седм., + 1 ден на месецот тях най-малко 1 ден в неделя
TI 50 ч/семд по време на жътвата, макс. 55 ч/семд 5 1/2 1.83 1 д/седм., (по правило неделя)и 4 полудневки на месец (по правило следобеда)
UR

Животновъдство: 55 ч/седм.
Други: 50 ч/седм.

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
VD

Животновъдство: 52 ч/семд.
Други: 50 ч/семд Макс. 56 ч/семд

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
VS

Животновъдство: 55 ч/семд
Други: 50 ч/семд
10 ч/ден лято
9 ч/ден зима

5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., винаги в неделя, в животновъдството свободният ден трябва веднъж в месеца да се пада в неделя или петък)
ZG 10 ч/ден 5 1/2 1.83 1 1/2 д/седм., от тях най-малко 2 дни в неделя
ZH

11 ч/ден лято
10 ч/ден зима

5 5/8 1.89 1 д/седм., + 1 1/2 дни на месецот тях най-малко 1 ден в неделя

Работни дни на седмица / Право на почивка на месец

Работни дни на седмица Право на почивка на месец, дни на месец (основа 4 сед. на год.) Кантон
6 дни 2 дни BL, BS, GL, OW, SO
5 3/4 дни 1.92 дни AG, AR, NW, SG, SH, TG
5 1/2 дни 1.83 дни AI, BE, LU, FR, GE, GR, JU, NE, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG
5 5/8 дни 1.89 дни ZH

Свободно време

1 ден седмично + 1 ден на месецот тях най-малко 1 ден в неделя AR, SG, SH, TG
1 ден седмичноот тях най-малко 1 неделя в месеца GL, SO
1 1/2 дни на седмицаот тях най-малко 2 дни в неделя LU, NE, UR, VD, JU, ZG
1 1/2 дни на седмицаот тях най-малко 1 ден в неделя BE, FR, GE
1 1/2 дни на седмица (всяка неделя е свободна) (при работодатели в отглеждането на добитък свободният ден трябва веднъж в месеца да се пада в неделя или петък) VS
6 дни седмичноот тях най-малко 2 дни в неделя SZ
6 дни седмичноот тях най-малко 1 ден в неделя AI, GR
1 ден седмично + 1 1/2 дни на месецот тях най-малко 1 ден в неделя ZH
1 ден на седмица (по правило неделя)и 4 полудневки на месец (по правило следобеда) TI
5 дни на месецот тях най-малко 2 дни в неделя AG, NW
1 ден седмичноот тях най-малко 2 дни в неделя BL, BS, OW

Средностатистическото стопанство обхваща около 17 хектара. Повечето швейцарски аграрни стопанства (около 80%) се занимават с млекопроизводство като основен отрасъл, след това идват един или повече от следните отрасли: угояване на телета и говеда; оглеждане и угояване на прасета; земеделие, овощарство, зеленчукопроизводство. Механизацията по правило е висока и машините са в добро състояние. Въпреки всичко в швейцарските стопанства се извършва и относително много ръчна работа. В повечето швейцарски стопанства мъжете са заети с работа на полето и в оборите, а жените – в домакинството, в градините и при дребните животни.

нагоре


Къде ще живея?

Младежите, участващи в тази програма, живеят заедно с швейцарско семейство, което поддържа ферма. Ще получите храна и квартира като член от семейството и най-вероятно ще ползвате собствена стая от основната сграда. В някои случаи обаче може да ви се наложи да споделяте стая с друг работник от същия пол, или пък да бъдете настанени в отделна квартира сам или с други работници. Много селски къщи (обори и жилища) в Швейцария са построени от дърво. Поради това от съображения за сигурност пушенето в повечето селски къщи е забранено. В свободното време то разбира се е разрешено, но въпреки това приемните семейства няма да толерират поведение, когато угарки от цигарите се хвърлят без надзор на пода.

нагоре


Какви са разходите за живот и колко ще получавам?

  3 - 4 месеца 12 - 18 месеца
Възнаграждение CHF 2 300.00 CHF 2 440.00
Удръжки за храна и жилище (натурално възнаграждение) CHF 900.00  
Брутно минимално възнаграждение CHF 1 400.00  

Минималното възнаграждение за 2004г. възлиза на 2 300 швейцарски франка (около 3 000 лв.). От твърдо определеното брутно възнаграждение се удържат разходите за храна и жилище, комисионни по наемането, данъци, осигуровки и разходи за разрешителното за пребиваване на чужденци. Чистата сума, която се получава в края на всеки месец, е между 1 400 и 800 швейцарски франка. Ако самолетният билет, билетите за влак и т.н. се платят предварително от швейцарския оператор, те по-късно се удържат от заплатата. Първото месечно възнаграждение е поради това може да е малко по-ниско от определеното минимално нетно възнаграждение. В края на всеки месец приемните семейства изготвят подробна сметка, в която са отбелязани всички удръжки и допълнителни суми за извънредно работени часове.

  нагоре


Ще имам ли ваканции?

Ваканциите в цяла Швейцария са: Работници над 20 години получават 4 седмици, работници под 20 години – 5 седмици платен отпуск на година. При практики, които продължават по-малко от година, ваканциите се пресмятат съответно. Неработните дни и ваканциите трябва да се използват. Изплащането на почивните дни и на ваканциите е възможно само по изключение и при взаимно съгласие между приемното семейство и практиканта. Практикантът обикновено разполага сам със свободното си време. Ние препоръчваме на практикантите да използват свободното си време и да разглеждат страната. Част от практиката е и да се опознаят битовите навици и културата на швейцарците.

  нагоре


Като легален работник дължа ли данъци в Швейцария?

Всеки легален работник дължи данъци в Швейцария, като обаче тези данъци покриват застраховка срещу злополука и болести. При хора, които влизат в страната с преди това възникнали заболявания или недъзи, осигуровката може да се намали и непокритите от нея разходи са за сметка на практикантите. Посещенията при зъболекар така или иначе се плащат от практикантите, доколкото травмите не са получени по време на злополука.

  нагоре


Мога ли да участвам няколко пъти?

Не, по тази програма може да се участва само веднъж.

  нагоре


Мога ли да си възстановя удържаните за пенсионно осигуряване данъци?

Ако за лица над 25г. се открие спестовна сметка в пенсионната каса за пенсионно осигуряване, практикантът има право когато окончателно напуска Швейцария, да получи сумата по влога в брой. Затова трябва да подаде заявление до пенсионната каса. Формулярът може да се получи при управлението на пенсионната каса на швейцарското селско стопанство. За да може изплащането на сумата по влога да се получи още преди отпътуването, заявлението трябва да се подаде най-малко 30 дни преди пътуването към родината на практиканта, в управлението на пенсионната каса на швейцарското селско стопанство

  нагоре


Кога да кандидатствам?

Кандидатури за Швейцария се приемат целогодишно до началото на декември.

  нагоре


Как да кандидатствам?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да намерите в регистрация.

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа в Швейцария. След пристигане на заявка за определен брой студенти и в съответствие с поставените от фермера условия автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за изготвяне на работна карта. След пристигането на работната карта студентите подготвят друг пакет с документи, необходими за изваждането на виза за Швейцария. Визата става обикновено за 24 часа. След като визата е готова се прави резервация за самолетен билет.

  нагоре


Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?  

 1. Сертификат /уверение/ от университета / колежа/, в който учите, преведен на немски език от заклет преводач – 3 бр. ОРИГИНАЛИ, който трябва да съдържа следните данни за Вас:
  • че сте студент редовно обучение
  • в кой курс и коя специалност сте
  • кога сте роден/а
  • кога сте започнали и кога следва да завършите образованието си
  • че университетът /колежът/ Ви разрешава да отсъствате от учебни занимания за периода от .......... до /описва се периодът, в който трябва да сте в Швейцария – например “от 01.май до 31 август”/
  • че след завръщането си от студентска бригада в Швейцария ще продължите образованието си в същия университет.

  ВАЖНО!!! И трите оригинала на сертификата трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 1. Автобиография – мотивационно писмо, в която да бъде отбелязан натрупания до момента опит в селското стопанство, евентуални летни практики, организирани от университета, кратко описание на причините, поради които желаете да заминете на бригада в Швейцария, какво възнамерявате да правите след като се завърнете обратно и т.н.;
 2. Ксерокопие на шофьорската книжка;
 3. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 стр.;
 4. Снимки - паспортен формат – 3 бр.
 5. Лична карта – ксерокопие на двете страни

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителя ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна, и при следващи заявки от работодатели ОТПАДАТЕ от подбора по ВСИЧКИ ПРОГРАМИ, за които сте кандидатствали!

  нагоре


Когато работната ми карта е готова, какви документи ми трябват за виза?  

 1. Работна карта + ксерокопие
 2. 97 лв.
 3. Международен паспорт
 4. Ксерокопие на международния паспорт – страница 3-4
 5. Снимки – паспортен формат – 2 бр.

  нагоре