български
   За нас > За данъците
 
 

Все повече и повече българи желаят да работят в чужбина. Често след завръщането им те оставят в страната, в която са работили данъци, които по закон имат право да си върнат. Нашата фирма Ви предлага съдействие да възстановите платените от Вас данъци. Основна грижа и приоритет на Тодоров&Ко е да съхрани Вашето време и да гарантира максимална възвращаемост. Ние твърдо вярваме, че ще бъдете доволни от нашите услуги и че ще ни препорачате на приятелите си.

Австралия
Великобритания
САЩ

Австралия

Нужни документи:

 • Payment summary / Group Certificate PAYG
 • Pay-stub/-s за всеки отделен работодател
 • Копие паспорт
 • Копие документи, доказващи легалното пребиваване и право на работа

Австралийската финансова година приключва на 30.06 всяка година. Краен срок за връщане на данъците е 31.10
Non-residents не плащат Medicare levy.
Такси : 29 % за годишен income 21600 $. При по – голям доход и данъците се увеличават.

Данъците в Австралия биват:

 • Данък общ доход
 • Пенсионни вноски- Superannuation tax / 9 % от заплатата /

Payment Summary / Group Certificate
е официален държавен документ, който получавате от работодателя. Показва размера на получените възнаграждения и удържаните от тях данъци.

Final pay - stub
е бележка, прекрепена към последния получен от работодателя чек. На нея е отбелязана цялата спечелена сума и размера на удържаните данъци.

SUPERANNUATION
След като австралийските Ви доходи достигнат определена сума, работодателят Ви започва да прави вноски от ваше име в т.нар. Superannuation фонд. Тези вноски се правят с цел подпомагане на работника след пенсионирането му. Размерът им достига до 9 % от получените възнаграждения. Имате право да си върнете този данък ако :

 • сте работили от 1992 г. до сега
 • имате редовна ,временна работна виза
 • сте напуснали Австралия
 • не желаете да пребивавате постоянно в Австралия

Тъй като тези вноски са правят от работодателя Ви е възможно те да не са отбелязани на вашия pay-slip. Има над 8000 вида Superannuation фондове в Австралия – това усложнява нещата.

Нужни документи – Superannuation tax refund:

 • Копие на Австралийската виза
 • Входен и изходен печат/-и за времето прекарано в Австралия
 • Името на Superannuation фонда за всеки работодател
 • Вашият Membership No за всеки фонд

Не е фатално и ако нямате тази информация, но тя би улеснила и ускорила процедурата.

нагоре


Великобритания

Необходими документи:

 • P45 / P60 / CIS25 – оригинали
 • копие на работното разрешително
 • копие лична карта
 • други документи, доказващи право на работа
 • NIN / NIC
 • SC60 form / self – employers / - оригинал
 • пoследен pay-slip

CIS Voucher / Construction Industry Scheme / - дава се в края на всеки месец на всички, работили в областта на строителството

Self – Assesment е документ от Inland Revenue, който Ви задължава да декларирате вашите прибели и данъци за финансовата година.

Self – Assesment Tax Refund важи за :

 • директор на малка компания
 • self – employers
 • ако работите в областта на строителството
 • High – income earner / 40 % tax bracket /

Тax code – този код е записан на вашите P45 / P60 :

Код Х, М1, W1 – означава, че вашата такса се базира на седмично / месечно изчисление на данъците, а не на годишно.

Код BR – показва, че не е имало период, в който сте били освободени от данъци, т.е. със започването на работа веднага са започнали отчисления от заплатата ви.

Р45 / Р60 – Това е официален държавен документ, който получавате от работодателя си. Показва размера на получените възнаграждения и удържаните от тях данъци.

нагоре


САЩ

Необходими документи:

 • Регистрационна форма / при нас /
 • W2 формуляр и / или последен фиш от всеки работодател / оригинали /
 • Social Security Card – копие
 • Копие – виза
 • Копие – DS 2019 form, IAP-66 или Petition / не е задължително, тези документи са необходими само когато има платени Medicare и Social Security Taxes /
 • Копие / лице и гръб / на I-94 form, ако е налице
 • Power of Attorney – за всеки щат в който сте работили

Важни стъпки да се предпазите от проблеми:

 1. Подайте документи за Social Security Card / направете си и копие / и я пазете и след като напуснете САЩ
 2. Попълнете формата W-4 при вашият работодател / попълнете адреса в собствената ви държава и се убедете, че Вашият работодател също го има /.
 3. Убедете се, че Вашият работодател има верен Social Security Number в системата и на чека Ви за заплата.
 4. Пазете всички Pay-slips, особено последният.
 5. Поискайте Вашият работодател да издаде W-2 формата по – рано.
 6. Когато се върнете от САЩ регистрирайте се при нас, за да Ви върнем данъците
 7. Върнете със себе си DS-2019 form.

Помнете ! Ваше задължение е да подадете Вашата данъчна декларация, дори и ако не сте плащали никакви данъци. Ако не го направите, може да имате проблеми при следващото Ви посещение в САЩ.

Как да си изкарате Sosial Security Number ?
Трябва да в най – близкия Sosial Security Office. Вашият работодател ще Ви съдейства при намирането му.

W-2 form – при започване на работата Ви, работодателят Ви ще Ви даде W-4 формата, от която ще стане ясно колко точно данъци ще Ви отчисляват. Трябва внимателно да попълните формата, за да не плащате повече данъци от нужното.

В USA има четири вида данъци:

 • Federal
 • State
 • FICA / Medical /
 • Local

Имате право на частично или пълно възстановяване на удържаните данъци.

Ако не кандидатствате за връщане на данъци, това се счита за нарушение и може да окаже влияние при повторно кандидатстване за USA visa.

Срокове за подаване на документите: 15 Април през следващата година от годината през която сте работили в САЩ.

Сумата, която можете да си върнете зависи от :

 • типът виза, която Ви е била открита
 • Вашата националност
 • продължителност на престоя в САЩ
 • Щатът, в който сте работили

Ако нямате някои от нужните документи, моля обърнете се към нас. Ние можем да Ви съдействаме. Това обаче ще отнеме повече време. За всеки изгубен документ таксата е 15 евро.

Pay-slip – получавате го заедно със заплатата си всяка седмица / месец. Най – важен е последният pay-slip.

W-2 form – работодателят Ви я изпраща през следващата година от годината на вашия employment.

Връщането на таксите отнема между 12 – 16 седмици от момента в който получим вашите документи.

Ако сте работили през 2000 г. Все още можете да си върнете таксите, но трябва да побързате.

Основният вид данък е Federal – той се начислява върху всички доходи от всеки човек работещ в САЩ. Процента на този данък зависи от спечелената сума и може да достигне 25 %. Участниците на J-1 Work and Travel програми обикновено плащат 10 – 15 % федерален данък.

State данък / Щатски данък / се начислява от всеки човек работещ в САЩ с изключение на следните щата: Аляска, Флорида, Невада, Ню Хемпшир, Южна Дакота, Тексас, Вашингтон, Уайоминг. Процентът на щатския данък зависи от дадения щат и може да достигне до 15 % Някои щати имат и различни минимални облагаеми доходи и може да се окаже, че пропорционално е възможно да се възстановят различни суми от федералният и щатският данък.

Local tax / Местен данък / се начислява в някои градове и региони. Този данък обикновено не надвишава 3 % от приходите. В по – голяма част от случаите този данък няма да бъде начислен върху Вашите доходи. Процесът на възстановяване на месните данъци е сложе3н и дори в някои случаи невъзможен.

Medicare and Social Security Tax могат да бъдат удържани в някои случаи. Тези данъци се начисляват на всички американски граждани, както и на всички с Н2В визи и хора, третирани като постоянно пребиваващи / например студент на J-1 visa, който е в САЩ повече от 183 дни /. Участниците на J-1 Work and Travel програми не плащат този данък. Я случай, че те ви се начисляват, поискайте това да бъде корегирано. Възстановяването на тази такса е труден и дълъг процес. Необходими са Ви DS-2019, точно име, адрес и телефон на работодателя Ви, както и W-2 form за този работодател.

Процедура по изкарване на Sosial Security Card

I. DHS / Department of Homeland Security /
I-94 form / издава се, за да докаже легално пребиваване. Ще я получите при влизане в САЩ, Вие си я попълвате /
+
DS-2019 form / получавате я още в България – от AWE / - за J1 visa

От DHS, на базата на тези две форми Ви издават трета / или слагат печат в паспорта / , което доказва легално пребиваване и право на работа.

II.IRS / Internal Revenue Service / или Social Security Office

 • запълвате application form SS-5 за Social Security Card
 • Оригинални документи, доказващи възраст, самоличност, американско гражданство или законно пребиваване / паспорт, сертификат за раждане, документ от DHS – I-551; I-94; I-688B или I-766 /. Копия не се приемат.

За най – близкия Social Security Office се обадете на телефон:
1-800-772-1213
или посетете www.socialsecurity.gov

нагоре