български
   За нас > Програми > Бригади > Великобритания - младежи
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА за Великобритания
Програмата е създадена през 2002 година и предлага на младежи и студенти от 18 до 30г. възможности за работа до 12 месеца във Великобритания. Сферите, в които се предлага работа, са предимно селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и хотелиерство, като става въпрос за ниско квалифициран труд. Най-често работни места се предлагат в хранително-вкусовата промишленост – преработка на риба и скариди, месо, гъбарници, птицекланници и др.

Кой може да кандидатства за работа по тази младежка програма?

Какви са условията за работата?

Какви са разходите за живот?

Какво ми осигурява работодателят?

Имам ли нужда от разрешение за работа?

Мога ли да участвам няколко пъти?

Мога ли да пътувам със свой приятел?

Като легален работник дължа ли данъци във Великобритания?

Нуждая ли се от застраховка?

Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?

Какво трябва да взема със себе си във Великобритания?Кой може да кандидатства за работа по тази младежка програма?

За да кандидатствате по програмата, трябва:

 • да сте на възраст между 18 и 35 години;
 • да желаете да работите в някоя от посочените сфери;
 • да сте готови да работите сериозно и усърдно

    нагоре


Какви са условията за работата?

Работи се “на час”, като заплащането е около 5.35 британски лири. Работната Ви седмица е 40 часова, което означава, че при 5-дневна работна седмица ще работите по 8 часа дневно. В случай, че се наложи да работите извънредно, заплащането Ви на час е 1.5 пъти по-високо от нормалното (т.е. ако работите за 5 лири на час, в този сучай получавате по 7.5 лири за всеки извънреден час, който сте изработили).

    нагоре


Какви са разходите за живот?

Разходите за живот във Великобритания са следните: наемът за седмица е около 50 лири, за храна разходите са около £20-£30 на седмица. Разбира се в повечето случаи се налага да се работи извънредно, като по този начин в крайна сметка окончателното възнаграждение като цяло е по-голяма сума.

нагоре


Какво ми осигурява работодателят?

Всеки работодател осигурява жилища за своите работници, които в повечето случаи се намират съвсем близо до работното им място, а това е особено важно, тъй като се пестят значителни разходи и време за транспорт. Помещенията разполагат с отопление, самостоятелен санитарен възел и кухня. Кухнята е оборудвана с печка, хладилник и най-основни електроуреди.

нагоре


Имам ли нужда от разрешение за работа?

Всеки български легален работник във Великобритания има нужда от разрешение за работа. Разрешенията за работа по тази програма се издават за срок до 12 месеца и стават готови за около месец или два, но са възможни и по-кратки или по-дълги срокове.

нагоре


Мога ли да участвам няколко пъти?

Всеки участник има право да работи във Великобритания по тази програма неограничен брой пъти, но след всеки 12 м. трябва да се връща в България поне за 3 м., след което отново може да кандидатства и да замине.

нагоре


Мога ли да пътувам със свой приятел?

Това е възможно само в съвсем ограничен брой случаи, защото зависи от изискванията, които поставя работодателят. В някои случаи сме в състояние да настаним двама души заедно, но трябва задължително да имате предвид, че поставянето на подобно условие значително намалява шансовете Ви за заминаване.

    нагоре


Като легален работник дължа ли данъци във Великобритания?

Всички легални работници във Великобритания плащат данъци, но тъй като между България и Великобритания има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, няма да дължите данъци върху спечелените от Вас суми у нас. Възможно е дори да получите обратно част от платените там суми, но за това трябва да се погрижите сами на място.

нагоре


Нуждая ли се от застраховка?

Не, не се нуждаете от предварителна застраховка, защото тя се поема от работодателя Ви.

  нагоре


Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Пътните разходи варират в зависимост от избраната авиокомпания, както и от конкретните дати на заминаване. Нашата фирма работи с някой от най-големите агенции и винаги осигурява най-изгодните за момента самолетни билети.

  нагоре


Кога да кандидатствам?

Няма определени дати за кандидатстване, тъй като в момента работа по програмата се осигурява целогодишно.

  нагоре


Как да кандидатствам ?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да намерите в регистрация.

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа по програмата. След пристигане на заявка за определен брой кандидати и в съответствие с поставените от работодателя условия, автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за изготвяне на работна карта. След пристигането на работното разрешително кандидатите подготвят друг пакет с документи, необходими за изваждането на виза за Великобритания. Визата става за около 3 седмици, но може и по-бързо. След като визата е готова, се прави резервация за самолетен билет.

  нагоре


Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?  

 1. Препоръки от предишни работодатели (ако имате натрупан трудов опит), които да съдържат датата, на която сте започнали работа, позицията, на която сте работили и Вашите отговорности на съответната позиция;
 2. Копие на диплома/дипломи за завършено образование, допълнително придобити квалификации и т.н.
 3. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 страница
 4. Лична карта и копие на двете страни
 5. Снимки – паспортен формат – 2 бр.
 6. Автобиография, в която да са отразени Вашите лични данни, образование и досегашен трудов опит (ако имате такъв до момента)
 7. Свидетелство за съдимост.

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителя ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна, и при следващи заявки от работодатели НЕ УЧАСТВАТЕ в подбора!

  нагоре


Какво трябва да взема със себе си във Великобритания?  

 1. Международен паспорт
 2. Оригинална работна карта
 3. Джобни пари – около £ 150, които са Ви достатъчни, за да стигнете до местоработата си и да покриете разходите си до получаване на първата заплата
 4. Удобни и топли дрехи и обувки
 5. Самолетен билет.

  нагоре