български
   За нас > Програми > Бригади > САЩ - студенти
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Студентска програма за – виза J1
Програмата за работа в САЩ предоставя на студенти от целия свят възможността да работят и пътуват из Съединените американски щати за 4 месеца през лятото. След приключването на периода на работата, студентите са свободни да пътуват и разглеждат САЩ в рамките на 1 месец, след което трябва да се върнат в родината си. В повечето случаи кандидатите трябва да са готови да започнат работа през май или юни, но документи се приемат обикновено до края на март, за да се осигури неонходимото време за обработка и изготвяне на документите за виза. Съществуват възможности за различен вид работа, предлагана от реномирани работодатели – хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене, казина, летни лагери из цялата страна, като кандидатите имат възможност да изберат най-подходящата за тях програма, пригодена към индивидуалните им нужди. Програмата предлага на студентите 2 възможности: сами да намерят своя работодател или да кандидатстват за работа пред работодатели, които са заявили своите нужди за персонал в различни тематични паркове, курорти, кънтри клубове и др. Възможността за самостоятелно намиране на работодатели е за тези, които предпочитат да разполагат със свободата да намерят работа по техен собствен избор, както и за тези, които са участвали в програмата преди това и желаят да се върнат на работа при предишния си работодател.

Кой може да кандидатства за работа по програмата?

Какви са разходите за живот?

Какво ми осигурява програмата?

Имам ли нужда от разрешение за работа?

Мога ли да участвам няколко пъти?

Мога ли да пътувам със свой приятел?

Като легален работник дължа ли данъци в САЩ?

Нуждая ли се от застраховка?

Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?

Какви документи ми трябват за виза?Кой може да кандидатства за работа по програмата?

 • студенти от всички ВУЗ-ове
 • редовно обучение
 • на възраст от 18 до 28 години
 • владеещи разговорен английски език.
 • Само в случай, че кандидатствате като помощен персонал, Ви е нужен предишен опит в най-малко две от изброените сфери: поддръжка, почистване, кухненска работа, работа в пералня или приготвяне на храна.

    нагоре


Какви са разходите за живот?

Ако работите по програмата в летни лагери, ще Ви бъдат осигурени безплатни храна и квартира, така че няма да е нужно Вие да поемате разходите за това. В случай, че желаете да работите в някоя друга сфера, е възможно да се наложи да заплащате сами храната и/или квартирата си, но във всички случаи ще бъдете уведомени за това в предложението за работа, което ще получите.

нагоре


Какво ми осигурява програмата?

Разполагате с възможности за избор сред различни програми, в зависимост от вашите умения и предишен опит. Ще Ви бъде осигурено посрещане на летището и транспорт до мястото, където ще работите. Заплащането Ви ще бъде на час, обикновено между $6 – $11, като всички подробности относно възнаграждението ще получите в предложението за работа, което ще Ви бъде изпратено от американския оператор. Визата, с която заминавате в САЩ, е J1, и тя Ви дава право както да сменяте работодателя си, така и да си намерите втора работа, ако желаете.

    нагоре


Имам ли нужда от разрешение за работа?

За да работите в САЩ по тази програма, Ви е нужен специален формуляр като доказателство, че имате осигурено работно място. Той ще Ви бъде изпратен от работодателя, който желае да Ви наеме на работа. Този формуляр, заедно с другите необходими документи, се представя пред Посолството на САЩ в София, за да Ви бъде издадена виза.

нагоре


Мога ли да участвам няколко пъти?

Няма пречка всеки студент да участва повече от веднъж, но за тези, които са работили вече по програмата, се препоръчва опцията за самостоятелно уреждане на работното място. Възможно е това да бъде предишният им работодател, или, в случай, че желаят да опитат нещо ново, работа в различна сфера.

  нагоре


Мога ли да пътувам със свой приятел?

Да, всеки студент може да кандидатства за работа с един свой приятел, за да бъдат настанени на работа на едно и също място.

  нагоре


Като легален работник дължа ли данъци в САЩ?

Да, но е възможно те частично да бъдат намалени, или дори да бъдете изцяло освободени от данъци, като за всичко това ще получите пълна и подробна информация в предложението за работа, което ще Ви бъде изпратено от американския оператор.

  нагоре


Нуждая ли се от застраховка?

Да, всеки студент се нуждае от застраховка, тя се осигурява предварително от американския оператор и покрива целия период на престоя Ви в САЩ.

  нагоре


Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Пътните разходи варират в зависимост от избраната авиокомпания, както и от конкретните дати на заминаване. Нашата фирма работи с някой от най-големите агенции и винаги осигурява най-изгодните за момента самолетни билети.

  нагоре


Кога да кандидатствам?

Документи за кандидатстване се подават целогодишно, но тъй като става въпрос за работа през лятната ваканция, заминаването е от началото на май до края на юни.

  нагоре


Как да кандидатствам?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да намерите в регистрация.

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа по програмата в САЩ. След пристигане на заявка за определен брой студенти и в съответствие с поставените от работодателя условия, автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за попълване на заявление за участие /Application form/. Това заявление за участие се изпраща на американския оператор. Когато той намери подходящия за Вас работодател, Ви изпраща неговото предложение и ако сте съгласни с него, го подписвате и го връщате обратно, за да се задейства процедурата по изваждане на виза. За визата е нужно да се представи друг пакет с документи. Визата става за около 2 месеца. След като визата е готова, се прави резервация за самолетен билет.

  нагоре


Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?  

 1. Сертификат /уверение/ от университета /колежа/ в който учите, преведен на английски език от заклет преводач – 2 бр. ОРИГИНАЛИ, който трябва да съдържа следните данни за Вас:
  • че сте студент редовно обучение
  • в кой курс и коя специалност сте
  • кога сте роден/а
  • кога сте започнали и кога следва да завършите образованието си
  • че университетът /колежът/ Ви разрешава да отсъствате от учебни занимания за периода от .......... до /описва се периодът, в който трябва да сте в САЩ/
  • че след завръщането си от студентска бригада в САЩ ще продължите образованието си в същия университет.

  ВАЖНО!!! И двата оригинала на сертификата трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 1. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 страница
 2. Лична карта и копие на двете страни
 3. Снимки – паспортен формат – 2 бр.
 4. Препоръки – 2 бр. от предишни работодатели, поддържащи позицията, за която кандидатствате – датите на препоръките трябва да са в рамките на 6 месеца, предхождащи датата, на която кандидатствате – преведени на английски език от заклет преводач
 5. Автобиография – на английски език, по образец, който ще Ви предоставим в нашия офис
 6. Студентска книжка – копие на 1-ва стр. И на последния заверен семестър
 7. Свидетелство за съдимост, валидно за работа в чужбина, преведено на английски език от заклет преводач

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителя ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна, и при следващи заявки от работодатели НЕ УЧАСТВАТЕ в подбора!

  нагоре


Какви документи ми трябват за виза?  

ВАЖНО!!! Документите, необходими за виза, се определят от американското правителство, а не от нас. Затова е възможно да ви поискат и допълнителни документи. За да сте сигурни, че подготвяте точно необходимите неща, можете да посетите сайта на американското посолство в София: http://www.usembassy.bg

 1. Сертификат /втори екземпляр на описания по-горе/
 2. 25 лв. + 100$.
 3. Удостоверение за раждане на кандидата и на неговите деца /ако има такива/
 4. Международен паспорт
 5. Ксерокопие на международния паспорт – страница 3-4
 6. Актуална снимка във формат за виза за американското посолство /форматът е същият, какъвто е и за кандидатстване за зелена карта/
 7. Допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че ще се върнете в родината си – това могат да бъдат документи за собственост на имущество, банкови извлечения, документи, показващи, че кандидатът работи, доказателства за семейни връзки и т.н.

  нагоре