български
   За нас > Програми > Бригади > САЩ
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Студенски и младежки програми за САЩ
За САЩ можете да заминете по много и различни програми, които са както студентски /J1 visa, с продължителност до 6м/, така и младежки / J1 или H2B с продължителност над 6м./