български
   За нас > Програми > Бригади > САЩ - младежи
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Малдежка програма – виза H 2 B или J1
Програмата за работа в САЩ предоставя на младежи от целия свят възможността да работят и пътуват из Съединените американски щати за 6м. до 1г. Съществуват възможности за работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и селското стопанство

Кой може да кандидатства за работа по програмата?

Какво ми осигурява програмата?

Какви са разходите за живот?

Имам ли нужда от разрешение за работа?

Мога ли да участвам няколко пъти?

Мога ли да пътувам със свой приятел?

Като легален работник дължа ли данъци в САЩ?

Нуждая ли се от застраховка?

Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?

Какви документи ми трябват за виза?Кой може да кандидатства за работа по програмата?

За да участвате по програмата, трябва:

 • да сте на възраст между 18 и 28 години
 • да владеете добре английски език
 • да имате съответното образование ИЛИ практически опит в работата по програмата, за която ще кандидатствате

    нагоре


Какво ми осигурява програмата?

Хотелиерство и ресторантьорство: работа за сервитьори, бармани, общ персонал и др. Заплащане $6 - $9 на час, бакшиши. Храната и квартирата се поемат от Вас. Продължителността на работата по тази програма е до 1г. Селско стопанство: работа в различни отрасли на селското стопанство, твърда месечна заплата. Продължителността на тази програма е 6м. до 1г. Имате възможност сами да изберете в коя сфера на селското стопанство искате да работите.

    нагоре


Какви са разходите за живот?

Хотелиерство и ресторантьорство: в зависимост от щата и конкретния работодател около $300 - $400 на месец Селско стопанство – осигуряват се от фермера

    нагоре


Имам ли нужда от разрешение за работа?

За да работите в САЩ по тези програми Ви е нужен специален формуляр като доказателство, че имате осигурено работно място. Той ще Ви бъде изпратен от работодателя, който желае да Ви наеме на работа. Този формуляр, заедно с другите необходими документи, се представя пред Посолството на САЩ в София, за да Ви бъде издадена виза.

нагоре


Мога ли да участвам няколко пъти?

Няма пречка всеки студент да участва повече от веднъж, но за тези, които са работили вече по програмата, се препоръчва опцията за самостоятелно уреждане на работното място. Възможно е това да бъде предишният им работодател, или, в случай, че желаят да опитат нещо ново, работа в различна сфера.

нагоре


Мога ли да пътувам със свой приятел?

Да, всеки студент може да кандидатства за работа с един свой приятел, за да бъдат настанени на работа на едно и също място.

  нагоре


Като легален работник дължа ли данъци в САЩ?

Да, но е възможно те частично да бъдат намалени, или дори да бъдете изцяло освободени от данъци, като за всичко това ще получите пълна и подробна информация в предложението за работа, което ще Ви бъде изпратено от американския оператор.

  нагоре


Нуждая ли се от застраховка?

Да, всеки младеж се нуждае от застраховка, тя се осигурява предварително от американския оператор и покрива целия период на престоя Ви в САЩ.

  нагоре


Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Пътните разходи варират в зависимост от дестинацията, избраната авиокомпания, както и от конкретните дати на заминаване. Нашата фирма работи с някой от най-големите агенции и винаги осигурява най-изгодните за момента самолетни билети.

  нагоре


Кога да кандидатствам ?

Документи за кандидатстване се подават целогодишно, но тъй като става въпрос за работа през лятната ваканция, заминаването е от началото на май до края на юни.

  нагоре


Как да кандидатствам?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да намерите в регистрация.

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа по програмата в САЩ. След пристигане на заявка за определен брой студенти и в съответствие с поставените от работодателя условия, автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. ?САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за попълване на заявление за участие /Application form/. Това заявление за участие се изпраща на американския оператор. Когато той намери подходящия за Вас работодател, Ви изпраща неговото предложение и ако сте съгласни с него, го подписвате и го връщате обратно, за да се задейства процедурата по изваждане на виза. За визата е нужно да се представи друг пакет с документи. Визата става за около 2 месеца. След като визата е готова, се прави резервация за самолетен билет.

  нагоре


Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта? 

 1. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 страница
 2. Лична карта и копие на двете страни
 3. Снимки – паспортен формат – 2 бр.
 4. Диплома, поддържаща позицията, за коята кандидатствате, И / ИЛИ препоръки – 2 бр. от предишни работодатели, поддържащи позицията, за която кандидатствате
 5. Свидетелство за съдимост, валидно за работа в чужбина, преведено на английски език от заклет преводач

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителя ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна, и при следващи заявки от работодатели НЕ УЧАСТВАТЕ в подбора!

    нагоре


Какви документи ми трябват за виза? 

ВАЖНО!!! Документите, необходими за виза, се определят от американското правителство, а не от нас. Затова е възможно да ви поискат и допълнителни документи. За да сте сигурни, че подготвяте точно необходимите неща, можете да посетите сайта на американското посолство в София: http://www.usembassy.bg

 1. 35 лв. + 100$.
 2. Удостоверение за раждане на кандидата и на неговите деца /ако има такива/
 3. Международен паспорт
 4. Ксерокопие на международния паспорт – страница 3-4
 5. Актуална снимка във формат за виза за американското посолство /форматът е същият, какъвто е и за кандидатстване за зелена карта/
 6. Допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че ще се върнете в родината си – това могат да бъдат документи за собственост на имущество, банкови извлечения, документи, показващи, че кандидатът работи, доказателства за семейни връзки и т.н.

  нагоре